Измерване на кръвно налягане над лакътя – Omron M1

Полуавтоматичен апарат.

  • DINI OTC Omron M1

DINI OTC Omron Clinically ValidatedDINI OTC Omron indikator za hipertoniaDINI OTC Omron pamet

Слушайте вашето тяло

Информацията за Вашето здраве не трябва да бъде достояние само на Вашия лекар. Ние от Omron, желаем да дадем възможност на всеки човек да разбира сигналите на своето тяло, така че да може да контролира заболяванията или да ги предотврати. Затова предлагаме продукти, които помагат на хората да контролират здравето си у дома, да живеят здравословно и по възможност да избягват болничен престой.
Когато Вашето тяло “говори”, ние можем да помогнем да го “чуете”.

Omron Healthcare Europe