Crevil Cosmetics

Немска билкова козметика.

Crevil Cosmetics – Германия разработва и разпространява широка гама от модерни, актуални продукти за красота, всички които се произвеждат в отговор на потребностите на клиентите, и които отговарят на немските и европейските стандарти на козметичната индустрия. Компанията произвежда както собствени марки, така и за други големи компании.

Logo Crevil Vital DiniOTC

DINI OTC Crevil 1
DINI OTC Crevil 2
DINI OTC Crevil 3

Контрол на качеството

Всички продукти са произведени в съответствие с насоките за добра производствена практика за козметични продукти (Cosmetic GMP) и покриват Немските стандарти за козметични продукти. От юли 1994 г. Crevil Cosmetics е член на COLIPA и подлежи на контрол за спазване правилата издадени от Световната здравна организация (СЗО) през 1991 г. и в съответствие с Директива 76/768/ ЕИО.

DINIOTC Cosmetic GMP DINIOTC COLIPA DINIOTC SZO

Сайт на производителя

Производство и дистрибуция

Европа 52%
Северна Америка 6%
Близкия Изток 18%
Африка 6%
Азия 18%

Crevil Cosmetics успешно продава своите продукти в цяла Европа, Северна Америка, Близкия Изток, Азия и Африка.